Nhận Định Trước Mỗi Sự Kiện

Góc phân tích riêng trong từng sự kiện sắp diễn ra (những sư kiện hot nhất trong ngày) và đưa ra các khuyến nghị những cặp có thể giao dịch được để hạn chế rủi ro.