[Hot news 20/07/2018]: CPI Canada tháng 6 cao nhất kể từ năm 2002

CPI Canada tháng 6 cao nhất kể từ năm 2002
  • CPI tháng 6 của Canada + 2,5% so với dự đoán 2,3%.
  • Trước đó là: 2,2%
  • CPI m/m +0,1 so với + 0,0% dự kiến
Báo cáo tháng 5 gây thất vọng nhưng lạm phát đã quay lại tháng 6!

USD/CAD đã giảm mạnh, khi CAD vọt tăng>> Cặp này giảm về ngưỡng hỗ trợ. Có thể xuống tới 1.3120Max Petersen tổng hợp từ Bloomberg...
IA Signals
Inter-Market Analysis Blog
~~~=============================~~~
- Các bài viết phân tích chi tiết và tín hiệu giao dịch được update dành riêng cho khách hàng và học viên tại đây: http://iasignals.com/forums/IA-Service/
 

Comments

#2
Core numbers y/y:
  • Core common +1.9% vs 1.9% expected (and +1.9% prior)
  • Core median +2.0% vs +1.9% prior (revised to +2.0%)
  • Core trim +2.0% vs +1.9% prior
The May report disappointed but inflation has bounced back in June.
 
#3
Các dịch vụ mới trên diễn đàn chi tiết trong các phần dưới đây:

Dịch vụ tư vấn phân tích: https://goo.gl/MmUuzt
Hỗ trợ tin hiệu giao dịch hàng ngày: https://goo.gl/BCpLCK
Hỗ trợ tin tức hàng ngày: https://goo.gl/wpzwNS
Khóa học cơ bản: https://goo.gl/7RPdRw
Khóa học chuyên sâu: https://goo.gl/3aEqyv
Các bài viết trên diễn đàn sẽ được update liên tục và lưu giữ lại, hỗ trợ rất tốt cho các bạn dễ dàng theo dõi và có thể tìm đọc lại bất cứ lúc nào...
Trân trọng!
 

Facebook Page

Forum statistics

Threads
307
Messages
637
Members
11
Latest member
TranKy
Top