Kỹ năng phân tích xu hướng của Vàng ứng dụng phân tích liên thị trường.

Staff member
#1
Vàng là thứ kim loại, tiền tệ và là tài sản đặc biệt. Những điều này trong các bài học đã nêu lên tương đối cụ thể, vấn đề bây giờ sẽ ứng dụng giữa các chart liên thị trường lồng ghép vào với vàng để tạo ra các bộ công cụ để phân tích.
Trước tiên cần hiểu đặc điểm của vàng và trái phiếu Mỹ. Nhìn chung giữa Vàng và Trái phiếu Mỹ có điểm chung là đều là tài sản để trú ẩn mỗi lúc có các biến động chính trị và kinh tế.
Tuy nhiên Trái phiếu Mỹ vẫn tồn tại những điếm khác tùy vào từng trường hợp. Không phải lúc nào Trái phiếu Mỹ vẫn là cái an toàn, bởi các biến động hay những bất ổn nào đó đến từ Mỹ khiến tâm lý lo sợ với tài sản được chính phủ bảo lãnh thì lúc đó trái phiếu Mỹ không còn là thứ tài sản, tức là những lúc như vậy thì trái phiếu Mỹ và Vàng sẽ có sự nghịch đảo.
Tất nhiên những khác biệt trên chỉ là ngắn hạn chứ không kéo dài lâu, trừ khi chính phủ Mỹ sụp đổ.
Biểu đồ dưới đây là sự so sánh giữa lợi tức trái phiếu 30 năm của Mỹ và Vàng.

Xét trên hầu hết thời gian thì vàng và US30Y nghịch đảo nhau. Trong khi US30Y đại diện cho niềm tin của thị trường và tâm lý thị trường.
Trong ngắn hạn thông thường US30Y sẽ có phản ứng trước hoặc cùng lúc với vàng. Thể hiện ở biểu đồ dưới đây:

Cần phải kết hợp thêm tin tức và phân tích cơ bản để xác nhận thêm tín hiệu, chú ý kỹ market sentiment dựa vào các tin tức sự kiện đang diễn ra.

Bổ sung thêm trong bài giảng xác định xu hướng của Vàng.
 
Last edited:

Facebook Page

Top