Lạm phát: Đọc tâm lý thị trường dựa vào lạm phát như thế nào?

Staff member
#1
Lạm phát được định nghĩa là sự gia tăng của giá cả hàng hóa dịch vụ và sự mất giá của đồng tiền. Nôm na là giá trị đồng tiền giảm xuống làm cho giá cả hàng hóa tăng lên. Từ định nghĩa cơ bản đó mà định hình nên một vài hình thức đọc hiểu lạm phát thực và lạm phát kỳ vọng.
Lạm phát thực tế là các con số được công bố hàng tháng như CPI, Core CPI, PPI, Core PPI, Earning, thu nhập và chi tiêu, niềm tin tiêu dùng, tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng và nguồn cung hàng hóa (dựa vào yếu tố thời vụ, mùa vụ ,...)
Các số liệu đo lường lạm phát thực tế được thống kê hàng tháng có nhiệm vụ giúp cho nhà đầu tư định hướng được thực tế lạm phát trong nền kinh tế có gia tăng hay không. VD con số CPI được vẽ lên theo biểu đồ dưới đây.

CPI tính theo năm đã tăng hiện tại là trên 2% (tiệm cận 2.2%) và vượt chỉ tiêu FED đưa ra. Như vậy thực tế đang cho thấy lạm phát nóng lên giai đoạn này là không phải bàn cãi. Do đó FED đã nhận thấy được một dấu hiệu lạm phát tiềm tàng trong nền kinh tế đang nóng lên, do đó thắt chặt tiền tệ là việc phải làm sớm để tránh lạm phát tăng quá cao lúc đó nâng lãi suất sẽ quá muộn...
Việc chú ý đến tổng quát lạm phát thực trong nền kinh tế rất quan trọng. Bởi khi đánh giá được lạm phát thực lúc đó sẽ định hướng được xu hướng dòng tiền trong tương lai đang kỳ vọng cái gì...
Lúc này sẽ cần theo dõi lạm phát kỳ vọng. Lạm phát kỳ vọng được biết đến là niềm tin vào tình hình sức khỏe kinh tế, tức là xu hướng tiêu dùng, niềm tin của thị trường... được theo dõi dựa vào biểu đồ giá hàng hóa và lợi tức trái phiếu.
Giá cả hàng hóa đại diện cho nhu cầu và nguồn cung hàng hóa thực tế, giá cả hàng hóa tăng đồng nghĩa kỳ vọng lạm phát đang tăng. Lợi tức trái phiếu tăng thể hiện niềm tin vào sức khỏe nền kinh tế và tâm lý ưa thích mạo hiểm đầu tư, điều này cũng phản ảnh được nhu cầu tiêu dùng đang lên và nhu cầu đầu tư mạo hiểm tăng lên, nghĩa là Yield sẽ hỗ trợ dự đoán xu hướng lạm phát kỳ vọng trong tương lai...
Đến đây sẽ đưa ra nhận xét tâm lý thị trường tốt lên sẽ ảnh hưởng đến lạm phát kỳ vọng trong nền kinh tế.
Biểu đồ chỉ số hàng hóa và Yield dưới đây.

Biểu đồ US Bond Yield cùng chiều với chỉ số CRB Index, thường xu hướng lạm phát kỳ vọng được thể hiện qua giá cả hàng hóa và Yield là tương đồng nhau do đó khi Yield tăng sẽ tác động tích cực đến xu hướng giá hàng hóa và lạm phát kỳ vọng...
Đối chiếu biểu đồ trên so với xu hướng lạm phát thực tế cho thấy lạm phát thực tế tăng là có cơ sở rõ ràng, do đó khi phân tích xu hướng dài hạn sẽ nhận ra được lạm phát đang tăng lên và dấu hiệu nóng lên đó đang tạo áp lực khiến FED phải tăng tốc độ thắt chặt tiền tệ lại. Trước áp lực lạm phát tăng lên nhanh chóng thì dòng tiền sẽ đầu tư vào những tài sản và vùng đất mới nổi và mới phục hồi kinh tế như EU, Châu Á ... >>> đồng USD suy yếu đi nhiều hơn mặc dù kỳ vọng và lộ trình thắt chặt tiền tệ là nhanh hơn.
...
 
Last edited:

Facebook Page

Top