Ứng dụng yield khi phân tích xu hướng các cặp tiền chính.

Staff member
#1
Yield spread trong nội dung khóa học chính là sự chênh lệch lãi suất trái phiếu giữa 2 quốc gia để so sánh xu hướng của cặp tiền tương ứng. Nói cách khác Yield thể hiện được lạm phát trong tương lai và lãi suất kỳ vọng của thị trường. Lạm phát và lãi suất là mối quan hệ mật thiết, khi lạm phát tăng sẽ dẫn đến lãi suất tăng lên, nghĩa là khi Yield tăng thì lãi suất kỳ vọng cũng tăng. Mà lãi suất kỳ vọng tăng thì kéo theo xu hướng tăng của đồng tiền tương ứng. Nghĩa là khi US Bond Yield tăng thì người ta kỳ vọng đồng USD sẽ tăng theo xu hướng lãi suất tăng. Tương tự với các nước khác và những đồng tiền khác thuộc bộ 9 đồng tiền chính.
Ví dụ trong 2 cặp EURUSD và GBPUSD dưới đây.
Bài giảng trong phần chênh lệch lợi tức trái phiếu.
 
Last edited:

Facebook Page

Top